Select Page

Groot hoogtes

Ons moet mekaar tot groot hoogtes aanspoor, nie teen die mure uitdryf nie! Let us encourage each other to attain great heights, rather that driving each other up the...