Select Page
Battlefront Cook in Egypt and Italy

Battlefront Cook in Egypt and Italy

Like a veritable Indiana Jones, Danie had to be enormously practical and resourceful – as a cook in North African desert field kitchens, in the POW camp kitchens of Benghazi, Sardinia and Italy, as a foraging escapee in the hills of Tuscany, and as a volunteer fighter...

Oefenlopie in Windhoek

Die jong konstabel, Danie de Jager, in die kookspan in Windhoek – min wetende dat hy hierdie vaardighede sou toepas in die skeepskombuis onderweg na Alexandrië, in die veldkombuis in die woestyn van Noord-Afrika, in die krygsgevangekampe van Benghazi en Italië...