Select Page

Cook in training

Our young hero learning to feed the forces at the Pretoria Police College – peeling a mountain of potatoes, making notes, AND finding time to take the love of his life to the Burgers Park in Pretoria. Coming from a family of 14 children, Danie had a knack with...

Oefenlopie in Windhoek

Die jong konstabel, Danie de Jager, in die kookspan in Windhoek – min wetende dat hy hierdie vaardighede sou toepas in die skeepskombuis onderweg na Alexandrië, in die veldkombuis in die woestyn van Noord-Afrika, in die krygsgevangekampe van Benghazi en Italië...